W celu świadczenia usługi „Newsletter" Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

Korzystanie z usługi „Newsletter" jest dobrowolne i bezterminowe.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44 - 280 Rydułtowy
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne