rodoRODO

W

RCK FENIKS

 

Drogi Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

- wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

- poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

- przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli Państwo uważają, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS.

Jak długo przechowujemy  Państwa dane osobowe?

Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak Państwo mogą się z nami skontaktować?

Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44 - 280 Rydułtowy lub pocztą elektroniczną, na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.