Akcja „Szczęśliwy Bilet"


1. Organizatorem akcji jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS".
2. Akcja trwa od 1 do 31 maja 2014 r.
3. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. Informujemy, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z organizacją Akcji.
4. Warunki uczestnictwa w akcji:
- zakup biletu na seans filmowy lub wydarzenie w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS".
- bilety, które biorą udział w akcji to bilety na imprezy i seanse odbywające się w maju,
- po zakończonym seansie lub imprezie na Sali teatralnej należy wrzucić bilet podpisany imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu do oznaczonego szczęśliwego pudełka.
5. Spośród zebranych biletów zostaną rozlosowane podwójne zaproszenia na imprezy i seanse organizowane przez RCK „FENIKS" od 12 maja do 30 czerwca br.
6. Losowania odbędą się w środy: 7, 14, 21, 28 maja i 4 czerwca br.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany biletu na gotówkę ani inną nagrodę.
8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez Okres Trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.rck.rydultowy.pl i www.rydultowy.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.
10. Zgłoszenie swojego udziału w Akcji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

DO POBRANIA pdf button

kinbaner urodziny w kinie

Copyright © 2013. All Rights Reserved.