kinowtorek plakat tauronsponsor tauron logo

Regulamin promocji KINOWTOREK SENIORA.

1. Organizatorem promocji KINOwtorek SENIORA jest KINADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, (kod: 02-765) przy Aleja Wilanowska 67D/8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS 0000595235, NIP: 5213718497 zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07.04.2016 r. reprezentowaną przez Panią Kingę Dołęga - Lesińską - Prezes Zarządu, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07.04.2016 r.


2. Promocja trwa i jest skierowana do klientów kin kupujących bilety na wszystkie seanse dniach: 6 września 2016r., 4 października 2016 r., 8 listopada 2016r. oraz 6 grudnia 2016 r.tj. w okresie trwania Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Kina biorące udział w Promocji wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


3. W ramach Promocji „KINOwtorek SENIORA", w okresie trwania tej Promocji lub do wyczerpania kuponów rabatowych, jednak nie dłużej niż do 6 grudnia 2016 r. osobom, które ukończyły 55 lat udzielany jest rabat od cen detalicznych brutto na bilety wstępu do kina.


4. Kupony rabatowe dostępne są w Super Expressie w wydaniach: śląskim, dolnośląskim, opolskim i małopolskim, w dniach: 6 września 2016r., 4 października 2016 r., 8 listopada 2016r. oraz 6 grudnia 2016 r. Kupony rabatowe należy wyciąć i zachować do czasu ich realizacji.


5. Aby otrzymać rabat na bilet wstępu na seans do kina, wycięty kupon rabatowy o wartości 5 zł brutto należy przekazać w kasie kina i dopłacić różnicę pomiędzy ceną biletu na seans obowiązującą w kinie a wartością kuponu. Należy też okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek nie niższy niż 55 lat.


6. Kupony rabatowe „KINOwtorek SENIORA" wycięte z Super Expressu można zrealizować na dowolny seans w terminie: 6 września 2016r., 4 października 2016 r., 8 listopada 2016r. oraz 6 grudnia 2016 r. np. kupon z Super Expressu z dn. 6 września 2016r. można zrealizować 6 września 2016r. lub 4 października 2016r., lub 8 listopada 2016r., lub 6 grudnia 2016r. Ilość miejsc w kinach ograniczona, dlatego zaleca się wcześniejszą rezerwację.


7. 1 kupon rabatowy upoważnia do zakupu 1 biletu wstępu na seans do kina w cenie obniżonej o wartość wskazaną na kuponie rabatowym.


8. 1 klient w wieku 55 lat może zrealizować nie więcej niż 3 kupony rabatowe na 1 seans.


9. Rabat łączy się z innymi promocjami.


10. Regulamin Promocji jest dostępny w kinach biorących udział w Promocji


11. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.


Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach określonych w dokumentach, w których Klient udostępnia swoje dane np. ankieta.
Uczestnik będący osobą fizyczną ma dostęp do treści swoich danych oraz możliwe jest ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.