happy seats grudzien

Regulamin akcji „Szczęśliwy fotel"

1. Organizatorem akcji „Szczęśliwy fotel" jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS".

2. Akcja trwa w dni weekendowe, tj. piątek, sobota, niedziela od dnia 31 grudnia 2014 do 15 lutego 2015 r.

3. Akcja obejmuje seanse filmowe dla dzieci i dorosłych organizowane w kinie RCK „FENIKS".

4. Warunkiem wzięcia udziału w akcji „Szczęśliwy fotel" jest zakup biletu do kina na seans odbywający się w dzień objęty akcją.

5. Miejsca na sali kinowej, pod którymi są ukryte niespodzianki, zostały wylosowane z góry na cały okres trwania akcji przez pracowników RCK „FENIKS".

6. W przypadku, kiedy na danym seansie nikt nie zajął „Szczęśliwego fotela", niespodzianka przechodzi na kolejny seans.

7. Sponsorami niespodzianek są firmy działające na terenie Rydułtów, które dobrowolnie darowały upominki na rzez RCK „FENIKS", Urząd Miasta Rydułtowy oraz Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS".

8. Życzymy powodzenia i miłej zabawy!

Copyright © 2013. All Rights Reserved.