SEZNAM NOTOVÝCH MATERIÁLŮ **

Bartók Bela: Microcosmos, Editio Musica Budapest

Bartók Bela: Für Kinder, Editio Musica Budapest

Garścia Janina: Zbiory utworów,

Koszewski Andrzej: Makowe ziarenka, PWM Kraków 1978

Lutosławski Witold: Album na fortepian, PWM 1975

Łuciuk Juliusz: Improwizacje dziecięce, PWM Kraków 1965

Łuciuk Juliusz: Sonatiny, PWM Kraków 1970

Markiewiczówna Władysława: Kolorowe obrazki, PWM 1993

Moszumańska-Nazar Krystyna: Bagatele, PWM Kraków 1975

Pałłasz Edward: Miniatury, PWM Kraków 1974

Perrson Mats: Tiger-Tango, Edition Suecia Stockholm 1999

Ptaszyńska Marta: Podróże w kosmos, PWM Kraków 1981

Schaeffer Bogusław: Musica per pianoforte, PWM Kraków 1964

Serocki Kazimierz: Krasnoludki, PWM Kraków 1993

Sikorski Tomasz: Bagatele / w: / Dedykacje, Wydawnictwo Muzyczne Agencji

Autorskiej Warszawa 1975

Stravinskij Igor: Sočiněnja dla forepiano, Musica Moskwa 1968

Twardowski Romuald: Wesołe miasteczko, PWM 1992

Wiłkomirski Józef: Na łące, PWM Kraków 1978

Zender Hans: Spazierwege und Spiele, Edition Breitkopf 9077

**Výkaz obsahuje skladby, které doporučuje vedoucí hudebních dílen prof. Gabrielou Szendzielorz-Jungiewicz. Účastníci dílen mohou připravit jednu nebo dvě skladby. Kromě toho žáci mohou předvést kompozici vlastního autorství nebo promyšlenou improvizaci (tento návrh není povinný).

Copyright © 2013. All Rights Reserved.