SOUTĚŽNÍ ŘÁD


Rydułtowské centrum kultury FENIKS v Rydułtowech


Vyhlašuje


otevřenou Skladatelskou soutěž na klavírní skladbu nebo cyklus skladeb pro děti
v rámci projektu „Mikulášovo hraní – Hudební festival H. M. Góreckého“

1. Soutěž se koná v rámci projektu „Mikulášovo hraní – Hudební festival H. M. Góreckého“ vRydułtowech a probíhá pod záštitou katedry kompozice, dirigentství a teorie hudby Hudebníakademie K. Szymanowského v Katovicích a Slezské pobočky Svazu polských skladatelů.


2. Předmětem soutěže je skladba nebo cyklus skladeb na klavír určený pro žáky hudebních škol I.stupně. Doba trvání skladby nemůže přesáhnout 6 minut.


3. Přihlášené skladby nemohou být dříve interpretovány, zveřejňovány a oceňovány.


4. Skladby přihlášené do soutěže musejí být anonymní a opatřeny symbolem. Do obálky s partituroumusí být vložena uzavřená obálka, také opatřena symbolem, ve které budou informace o autorovi(jméno a příjmení, adresa, č. telefonu, případně e-mailová adresa a instituce, se kterou je skladatel svázán).


5. Partitury posílejte na adresu:


Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”
ul. Strzelców Bytomskich 9a
44-280 Rydułtowy
s dovětkem Konkurs Kompozytorski.


6. Konečný termín pro zasílání prací vyprší dnem 25. listopadu 2011 (rozhoduje datum poštovního razítka). Zasedání poroty se uskuteční 8. 12. 2011 v Rydułtowském centru kultury FENIKS. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno během slavnostního koncertu „Mikulášova hraní – Hudebního festivalu H. M. Góreckého“ dne 10. 12. 2011.


7. Složení poroty:

prof. Szabolcs Esztényi,
prof. Aleksander Lasoń,
prof. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz.


8. Připraveny jsou 3 ceny:


I. - 2000 PLN
II. - 1500 PLN
III. - 1000 PLN
Porota si vyhrazuje právo na jiné rozdělení cen.


9. Pořadatelé zajistí tisk oceněných kompozic v nekomerční tiskovině týkající se festivalu a uvedení na dalším Mikulášském hudebním festivalu v roce 2012.


10. S osobami oceněnými v soutěži bude podepsána smlouva o bezplatném udělení licence na využívání skladby nebo cyklu skladeb pro účely propagace projektu a pořadatele.


11. Autor neztrácí autorská práva ke své kompozici.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.