„MIKOŁAJOWE GRANIE - FESTIWAL MUZYCZNY
IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
WARSZTATY MUZYCZNE
9.12.2011 r.
KARTA ZGŁOSZENIA
PROSIMY wypełnić czytelnie pismem drukowanym
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………….......................................................................
Klasa (kategoria wiekowa):………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA W CZASIE WARSZTATÓW:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWA I ADRES PLACÓWKI, TELEFON
KONTAKTOWY:…………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
UTWORY PRZYGOTOWANE NA WARSZTATY:
Imię i nazwisko KOMPOZYTORA TYTUŁ UTWORU
(pieczęć i podpis Dyrektora placówki zgłaszającej uczestników)

 

Do pobrania PDF

Copyright © 2013. All Rights Reserved.