„MIKULÁŠOVO HRANÍ – HUDEBNÍ FESTIVAL
HENRYKA MIKOŁAJE GÓRECKÉHO
HUDEBNÍ DÍLNY
9. 12. 2011
PŘIHLÁŠKA
Vyplňte, PROSÍM, čitelně tiskacím písmem
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………….......................................................................
Třída (věková kategorie): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................
JMÉNO A PŘİJMENÍ TŘÍDNÍHO UČITELE:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
JMÉNO A PŘİJMENÍ UČITELE DOPROVÁZEJÍCÍHO ŽÁKA BĚHEM DÍLEN:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ, KONTAKTNÍ TELEFON:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
SKLADBY PŘIPRAVENÉ NA DÍLNY:
Jméno a příjmení SKLADATELE NÁZEV SKLADBY
(razítko a podpis ředitele zařízení přihlašujícího účastníky)

 

Do pobrania PDF

Copyright © 2013. All Rights Reserved.